Ποιές είναι οι κυρώσεις όταν μια ομάδα έχει προπονητή χωρίς πτυχίο;

Συνεχίζοντας την έρευνα που κάνουμε για τους προπονητές σε Σούπερ Λιγκ και Φούτμπολ Λιγκ, διαπιστώνουμε εύκολα ότι εάν η ΕΠΟ τηρούσε το γράμμα του νόμου, θα έπρεπε οι ΠΑΕ να το σκέφτονται πολύ σοβαρά εάν θα προσπαθούσαν να παραπλανήσουν ξανά την αρμόδια επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και να προσλάβουν προπονητή χωρίς πτυχίο.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Επιτήρησης Ομάδων της ΕΠΟ και ειδικότερα με το Μέρος ΙΙΙ-Διαδικασίες Αξιολόγησης, παρ. 5: Σε περιπτώσεις υποβολής ψευδών στοιχείων ή μεταγενέστερων γεγονότων που θα αποδεικνύουν προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων ή παραπλάνησης ισχύουν τα εξής:
α) Ο Διευθυντής Αδειοδότησης ενημερώνει εγγράφως τον Πρόεδρο του ΠΟΑ/Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ.
β) Το ΠΟΑ/Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ εκδικάζει εκ νέου την υπόθεση στη βάση των νέων στοιχείων.
γ) Στην περίπτωση αρνητικής απόφασης η επιτηρούμενη ομάδα θα θεωρείται ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ σε παράβαση της διαδικασίας επιτήρησης και θα υφίσταται τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Που σημαίνει ότι ειδικά για την περίπτωση του άρθρου 36 περί προπονητών του Κανονισμού Αδειοδότησης όπου η παράβαση διαπιστώνεται εύκολα και ο ΝΟΜΙΜΟΣ προπονητής θεωρείται ΒΑΣΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ, η προβλεπόμενη κύρωση είναι αφαίρεση της άδειας και υποβιβασμός...