Ομάδα Σούπερ Λιγκ 2 ρώτησε την ΕΕΑ αν δέχεται Βουλγαρική εγγυητική ή μετρητά!

Σε φάση εξέτασης από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι οι φάκελοι των ομάδων που θα συμμετάσχουν στην Σούπερ Λιγκ 2.
Στο σκεπτικό της απόφασης της ΕΕΑ, σύμφωνα με την οποία δεν χορηγεί πιστοποιητικό συμμετοχής στην ΠΑΕ Καβάλα, υπάρχει ένα σημείο που αναφέρει ότι την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών (2 Αυγούστου 2021), κάποιος που «συμπερασματικά λειτουργούσε γι’ αυτήν» κατέθεσε το εξής ερώτημα. Αν θα μπορούσε να καταθέσει το ποσό της εγγυητικής επιστολής (150.000 ευρώ) σε μετρητά ή αν η ΕΕΑ θα μπορούσε να δεχθεί εγγυητική από τράπεζα της Βουλγαρίας!