Τοποθέτηση καθισμάτων στο ΠΕΑΚΙ

Καθίσματα τοποθετήθηκαν στα βοηθητικά γήπεδα του ΠΕΑΚΙ Ανατολής.
Ο πρόεδρος του Αθλητικού Κέντρου και πρώην αντιδήμαρχος Ιωαννιτών, Παντελής Κολόκας, δημοσίευσε φωτογραφίες όπου δείχνουν την πρόοδο των έργων.