Τα προαπαιτούμενα της ΓΓΑ για έναρξη προπονήσεων στην Σούπερ Λιγκ 2

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απάντησε στην Σούπερ Λιγκ 2 για τα προαπαιτούμενα σχετικά με την επιστροφή των ομάδων στις προπονήσεις.

Συγκεκριμένα:
  • Κάθε ΠΑΕ μέλος της Σούπερ Λιγκ 2 να ορίσει υγειονομικό υπεύθυνο, τον οποίο και θα κοινοποιήσει στην Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ.
  • O υγειονομικός υπεύθυνος κάθε ΠΑΕ να είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας της αθλητικής της εγκατάστασης, καθώς και για όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα υποδειχθούν.
  • O υγειονομικός υπεύθυνος κάθε ΠΑΕ να συνεργάζεται με τον υγειονομικό υπεύθυνο της Σούπερ Λιγκ 2, ο οποίος και θα είναι ο σύνδεσμος της κατηγορίας με την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ.
  • Κάθε ΠΑΕ να εγγυηθεί γραπτώς ότι θα εφαρμόσει τόσο το ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο για το ποδόσφαιρο, όσο και όλες τις υπόλοιπες προβλέψεις, τις απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα ατομικής προπόνησης σε ολιγομελή γκρουπ.